Open Card

Jak získat

Na jednom z kontaktních míst požádáte o vydání opencard.

Při podání žádosti předložíte:
- občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ke kontrole osobních údajů (např. cestovní pas)
- 2× vyplněný formulář Žádosti o vydání karty (ke stažení na opencard.praha.eu)
- průkazovou fotografi i o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
- 2× podepsaný souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů (ke stažení na opencard.praha.eu)
- (Pokud žádáte o kartu v zastoupení druhé osoby, je nutné předložit také plnou moc, která vás k takovému kroku opravňuje. Plná moc nemusí být notářsky ověřená.)

Nákup elektronické jízdenky

- v hotovosti na předprodejních místech
- pomocí platební karty, nebo platebním příkazem e-shop Dopravního podniku

Nabití elektronické jízdenky

Po zakoupení elektronické jízdenky na e-shopu Dopravního podniku si ji aktivujete pomocí validátorů umístěných při vstupu do vybraných stanic metra.

Při nákupu v předprodejních místech není potřeba elektronickou jízdenku aktivovat.